همه چیز درباره نقشه سایت (Sitemap)

Sitemap یا نقشه سایت چیست؟ Sitemap یک طرح اولیه از وبسایت شماست که به موتور های جستجو...

ساختار وب سایت چیست؟

ساختار وب سایت یعنی این که چجوری صفحات یک وب سایت، ساختار یافته و با هم مرتبط هستند....

همه چیز درباره بودجه کراول Crawl Budget

بودجه کراول یا خزش (Crawl Budget) چیست؟ بودجه کراول، تعداد صفحاتی هست که ربات های خزش...