Pogo Sticking (پوگو استیکینگ) چیست؟

Pogo Sticking  (پوگو استیکینگ) زمانیه کاربر های یک موتور جستجو، برای پیدا کردن نتیجه مورد نظرشون، از چند صفحه مختلف بازدید میکنن. برای مثال فرض کنیم عبارت “Paleo Diet” رو توی گوگل جستجو کردید. روی اولین نتیجه کلیک کردید ولی چیزی که دنبالش بودید رو پیدا نکردید. پس برمی گردید به نتایج...